MENU

Grafiska profiler

En grafisk profil är ansikte utåt. Den beskriver färger, grafik och typsnitt samt relationen dem emellan. Jag kan hjälpa till med ett grafiskt uttryck för ditt företag, din organisation eller tidsbegränsade evenemang. En grafisk profil för ett företag ska leva under en lång tid medan en event-design kan vara mer kortlivad och därför är möjligheterna större att ta ut svängarna lite och våga experimentera! Jag brinner för att hitta lösningar där den grafiska profilen för företaget genomsyrar den eventdesign som ändå vågar sticka ut och ta plats.
Read More ›

Eventhemsidor

Med över tolv års erfarenhet av anmälningshantering kan du tryggt låta mig ta fram en hemsida till ditt event. Med en eventwebb kan du enkelt ta in anmälningar som du sedan hanterar online i ett adminverktyg. Behöver du något tryggare än deltagarhantering i excelfiler, epost-anmälningar och Google Forms? Kanske behövs kortbetalning för deltagaravgift? Smidig deltagarkommunikation? Jag samarbetar med Delegia som har utvecklat verktyget Delegia Meeting System i vilket jag tar fram din eventwebb och registreringslösning helt utifrån dina önskemål kring layout och funktionalitet. Hör av dig till mig så berättar jag mer!
Read More ›