MENU

Grafiska profiler

1810
0

En grafisk profil är ansikte utåt. Den beskriver färger, grafik och typsnitt samt relationen dem emellan. Jag kan hjälpa till med ett grafiskt uttryck för ditt företag, din organisation eller tidsbegränsade evenemang. En grafisk profil för ett företag ska leva under en lång tid medan en event-design kan vara mer kortlivad och därför är möjligheterna större att ta ut svängarna lite och våga experimentera! Jag brinner för att hitta lösningar där den grafiska profilen för företaget genomsyrar den eventdesign som ändå vågar sticka ut och ta plats.